The Sunset

It gives hope to start a new beginning!

image
“Every sunset is an opportunity to reset”
Advertisements

“Ang mga salita ng mga Batangueno”

 1. Babaysot –  tawag sa isang babae.
 • “Lahat ng anak ni Mang Tomas ay  babaysot“.

2. Haliparot – malandi.

 •  “Ayaw  ng mga matatanda sa isang babaeng haliparot“.

3. Dahuy-huyinmaramdamin o daingin.

 • “Ang aking ina ay dahuy-huyin kapag may sakit”.

4.  Lungange  – lambutin.

 • “Ang batang nakita ko sa ospital ay lungange na sa balikat ng kanyang ina”.

5.  Mimiha-miha – mahiyain.

 • “Si Gil ay mimiha-miha kapag maraming tao”.

6. Aspiki – palo.

 • “Naaspiki ni Mang Tonyo si Juan, dahil matigas ang ulo”.

7. Katingot – maliit o kakaunti.

 • “Binigay  ni Pedro ang kanyang pagkain sa pulubi kahit katingot na lamang”.

8. Litar – layas o nakaalis.

 • “Nakalitar na naman si Maria habang wala pa ang kanyang ina”.

9. Umis – ngiti.

 • “Nakaumis si Aling Marta nang makita nya ang kanyang mga anak”.

10. Pamugong – pamuyod o pantali sa buhok.

 • “Bago tayo magsikain, humanap muna kayo ng pamugong sa buhok“.