1. Babaysot –  tawag sa isang babae.
  • “Lahat ng anak ni Mang Tomas ay  babaysot“.

2. Haliparot – malandi.

  •  “Ayaw  ng mga matatanda sa isang babaeng haliparot“.

3. Dahuy-huyinmaramdamin o daingin.

  • “Ang aking ina ay dahuy-huyin kapag may sakit”.

4.  Lungange  – lambutin.

  • “Ang batang nakita ko sa ospital ay lungange na sa balikat ng kanyang ina”.

5.  Mimiha-miha – mahiyain.

  • “Si Gil ay mimiha-miha kapag maraming tao”.

6. Aspiki – palo.

  • “Naaspiki ni Mang Tonyo si Juan, dahil matigas ang ulo”.

7. Katingot – maliit o kakaunti.

  • “Binigay  ni Pedro ang kanyang pagkain sa pulubi kahit katingot na lamang”.

8. Litar – layas o nakaalis.

  • “Nakalitar na naman si Maria habang wala pa ang kanyang ina”.

9. Umis – ngiti.

  • “Nakaumis si Aling Marta nang makita nya ang kanyang mga anak”.

10. Pamugong – pamuyod o pantali sa buhok.

  • “Bago tayo magsikain, humanap muna kayo ng pamugong sa buhok“.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s